Marionette (hidden data)

From Game Developer Research Institute
Jump to: navigation, search

< Marionette

Mezase Pachi Pro: Pachio-kun (FC)

/ Computer designed by Marionette co. / Programmed by Marionette co. / Staff: O.Takayuki, S.Yoshiaki, O.Masataka, I.Masanobu, I.Taka /
ii debugger ga hoshiiyo/dareka YHP no debugger kattekure/ongaku ga dasaiyo/graphic ga dasaiyo/onaka suitayo/nenuiyo/hayaku kaeritaiyo

Queen's Golf (MSX)

Copyright 1984 by Marionette.Marionette Co.,Ltd.Nakano corp. Vianaz 203Honcho 2-49-9Nakanoku Tokyo Japan03-372-9631