Difference between revisions of "C-lab. (credits)"

From Game Developer Research Institute
Jump to: navigation, search
Line 109: Line 109:
 
'''Music'''
 
'''Music'''
 
*Kazuo Sawa (K. Sawa)
 
*Kazuo Sawa (K. Sawa)
 +
 +
==Super Street Basketball (GB)==
 +
'''Program'''
 +
*<div style="background-color:yellow">Kouichi Nozawa (B. Nozawa)</div>
 +
 +
'''Design'''
 +
*Oshida
 +
*M. Kojima
 +
 +
'''Sound'''
 +
*Kazuo Sawa (K. Sawa)
 +
*<div style="background-color:yellow">Masayoshi Koyama (Koyama)</div>
 +
 +
'''Director'''
 +
*R. Ishizuka

Revision as of 13:17, 10 June 2009

< Companies < C-lab.

Rampart (GB)

Main Programmer

 • C-lab.

Sub Programmer

 • Kouichi Nozawa (B. Nozawa)
 • Masayoshi Koyama (P. Koyama)

Graphic Designer

 • Tamagoro
 • Onoe
 • Woody Rinn
 • Yoshihiro Oota (Ota)
 • Jun'ichi Nishiyama (Nishii)
 • Makuo
 • Hiei
 • Kimaru Hamada (Kimaru)

Sound Composer

 • C-Lab.

Coordinator

 • Kazuaki Hoshi (K. Hoshi)

Special Thanks to

 • All debuggers
 • Motoko
 • Lan

Rusty (PC-98)

Scenario

 • Naoto Niida

Character Design

 • Ringo Moribayashi

Graphic Design

 • Mitsuhiro Nakamura
 • Kenji Furuichi

Design Work

 • Junichi Nishiyama
 • Kuniyoshi Takazawa
 • Yoshihiro Ohta
 • Tomoko Kato

Music Compose

 • Masahiro Kajihara
 • Kenichi Arakawa
 • Ryu Takami

Director

 • Naoto Niida

Assistant Director

 • Kazuhiro Kawano

Programmer

 • Naoto Niida

Assistant Programmer

 • Raita Kosone

Voice Work

 • Mieko Kato
 • Ryoko Sano
 • Tomoko Kato
 • Junichi Nishiyama
 • Masayoshi Koyama
 • Yoshihiro Ohta
 • Kuniyoshi Takazawa

Voice Compose

 • Naoto Niida

Manual Work

 • Shinji Kibune

Special Thanks

 • News' Staff
 • Shoji Saruwatari
 • Hiroki Ohkawa
 • Kouichi Nozawa
&
 • Tokyo BBS

Producer

 • Masayosi Koyama

Driver

 • P.M.D Ver4.3e (C)Kaja
 • PPSDRV Ver0.1 (C)Kaja
 • PDR Ver2.4 (C)NaoNeko

Super Dunk Star (SFC)

Programer

 • Hiroshi Ookawa (H. Ohkawa)
 • Kouichi Nozawa (B. Nozawa)
 • Mieko Katou (Mieko)

Designer

 • Onoe
 • Kimaru Hamada
 • Yoshihiro Oota (Ohta)
 • Junichi Nishiyama (T.M. Nishiyama)

Music

 • Kazuo Sawa (K. Sawa)

Super Street Basketball (GB)

Program

 • Kouichi Nozawa (B. Nozawa)

Design

 • Oshida
 • M. Kojima

Sound

 • Kazuo Sawa (K. Sawa)
 • Masayoshi Koyama (Koyama)

Director

 • R. Ishizuka