Act Japan (credits)

From Game Developer Research Institute
Revision as of 12:42, 28 October 2010 by CRV (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Deep, The / Run Deep (AC)

Produce

 • Hisayoshi Ichikawa

Script

 • Shoji Takagi

Program

 • Shunji Ito
 • Tomoaki Kasuya
 • Toshihisa Shiono

Graphic

 • Shoji Takagi
 • Tutomu Ozawa
 • Kazuhiro Iizuka
 • Kei Tamura

Music

 • Yoshio Watanabe
 • Kiyoshi Kusatu

Halley Wars (GG)

Program

 • Masaru Mizuno

Help and Tools

 • Seiichi Tajima

Sound Program

 • Kiyoshi Kusatsu (Kusatsu Onsen)

Sound

 • Yoshio Watanabe (Star Watanabe)

Graphic Design

 • Takeshi Narita

Special Thanks

 • Ojamamushi
 • Yuuichi Kanno

Produce by

 • Taito

Meitantei Conan: Chika Yuuenchi Satsujin Jiken (GB)

Production Manager

 • Eisaku Maniwa

Executive Producer

 • Ken Fukaki

Producer

 • Kazuaki Takahashi

Programmer

 • Masaru Mizuno

Graphic

 • Atsushi Noda

Planner

 • Reiko Hirota

Sound Composer

 • Yoshio Watanabe

Sound Programmer

 • Kiyoshi Kusatsu

Special Thanks

 • Shonen Sunday
 • Shouji Takahashi
 • Yumiko Kousaka
 • Takeo Isogai
 • Ena Yanagawa
 • Seiichi Tajima
 • Kohji Ryusekidoh
 • Manabu Hatada
 • Midori Friends
 • Akinori Hirota
 • Hirota Sisters
 • Bandai Staff

Presented by

 • Bandai

Return of the Ninja (GBC)

Producer

 • Naoki Eriguchi

Game Design

 • Taro Sasahara

Program

 • Kunihiro Takahashi
 • Takanori Kuwana

Graphic Design

 • Reiko Hirota
 • Kouichi Mashimo
 • Masanori Kitsuta

Sound

 • Kiyoshi Kusatsu
 • Yoshio Watanabe

Special Thanks

 • Natsume Inc.

Executive Producer

 • Hiro Maekawa

Product Manager

 • Graham Markay

Localization Manager

 • Sachiko Yamauchi

Sagaia (GB)

Game Design

 • Yuuichi Kanno

Program

 • Seiichi Tajima

Graphic Design

 • Takeshi Narita

Sound Director

 • Hisayoshi Ogura (H. Ogura) (Zuntata)

Sound Driver

 • Act Studio

Sound Design

 • Kiyoshi Kusatsu (Kusatsu Onsen)

Super Viser

 • Gochi
 • YMZ

Special Thanks

 • Ojamamushi
 • Gota Gotou
 • Masaru Mizuno
 • Kanji Narita
 • Karasawa Bro