Minakuchi Engineering (credits)

From Game Developer Research Institute
Jump to: navigation, search

< Minakuchi Engineering

F-1 Grand Prix (SFC)

Designer

 • Tetsuo Akamatsu
 • Masashi Yamato
 • Yuko Kinumoto
 • Yukari Hikihara
 • Akira
 • Kazuo Kondou
 • Hiroshi Adachi
 • Kazuo Adachi
 • Hidehiko Motono
 • Katsuyuki Yamamotoya

Main Programmer

 • Kaneda Yukio / Knt.
 • Aiz!

Sub Programmer

 • Sugar
 • Ohfuji

Sound Programmer

 • Yoshikazu Yao

Music Composer

 • Naoki Itamura

Sound Design

 • Masato Arikawa

Special Thanks

 • Adrian Barnard
 • Mari Fukai
 • Snufkin Bekku
 • Neko Ikeda
 • Alice Itoh
 • F1 Grand Plix Arcade Team

Project Leader

 • Tetsurou Hosokawa

Minakuchi Engineering
Kyodo Koukoku
Fuji Television
Produced by Video System

Maison Ikkoku: Kanketsuhen: Sayonara, Soshite... (FM-7)

Game Design (ゲームデザイン)

 • Masashi Katou (加藤雅史)

Main Program (メインプログラム)

 • Kazuhiko Itou (伊藤和彦)

Music Program (ミュージックプログラム)

 • Hiroshi Yamada (山田浩司)

Graphic (グラフィック)

 • Studio Ship (スタジオシップ)

Art Direction (アートディレクション)

 • Etsuko Taniguchi (谷口恵津子)

Music Direction (ミュージックディレクション)

 • Toru Osada (長田達)

Arrangement (編曲)

 • Satoshi Suzuki (鈴木慧)

Cooperation (協力)

 • Shogakukan Production (小学館プロダクション)

Maison Ikkoku: Kanketsuhen: Sayonara, Soshite... (MSX2)

Game Design

 • Masashi Katoh

Main Program

 • Kazuhiko Itoh

Grapic

 • Studio Ship

Art Direction

 • Etsuko Taniguchi

Music Direction

 • Touru Osada

Arrange

 • Satoshi Suzuki

Cooperate

 • Minakushi Engineering

Music Program

 • Hiroshi Wada (H. Wada)

Cooperate

 • Shogakukan Production

Produce

 • Microcabin/Arrow Soft

Qix (GB)

"Authors" according to the Canadian copyright record:

 • Toru Osada
 • Hiroshi Wada
 • Aki Higashiya

Minakuchi Engineering is listed as the author on the US copyright record.

High score initials:

 • HOW = Howard Phillips?
 • OTA
 • SAT
 • TOR = Toru Osada
 • HIR = Hiroshi Wada?

Rabio Lepus Special (PCE)

Programmer

 • Youji Kawakami? (K.Youzi)
 • Hiroshi Wada (W.Hiroshi)
 • Kin.Chan
 • Kouji Murata (K.Murata) [Note: Freelance]

Debug

 • Hinasan
 • Aki Higashiya (Akisama)
 • Toru Osada (Toru)
 • Masaru Nakatani? (N.Masaru)

Designer

 • Shinsuke Nakamura

Music And S.E.

 • Naoki Itamura

Director

 • Shinsuke Nakamura

RockMan World / Mega Man: Dr. Wily's Revenge (GB)

"Authors" according to the Canadian copyright record:

 • Masatsugu Shinohara
 • Koji Yoshida
 • Yasushi Ikeda
 • Hayato Kaji
 • Makoto Tomozawa
 • Miki Kijima
 • Kiyomi Kaneko
 • Toshio Kajino
 • Keiji Inafune

Solar Striker (GB)

Producer

 • Gunpei Yokoi (G. Yokoi)

Director

 • Satoru Okada (S. Okada)
 • Keisuke Terasaki (K. Terasaki)

Programmer

 • K. Sugimoto

Music Sound

 • Toru Osada (T. Osada)

Design

 • Aki Higashiya (A. Higashiya)
 • K. Yamagami
 • K. Katsuyama
 • K. Hayashi

Special Thanks to

 • H. Hirayama
 • Y. Fujii
 • K. Takeuchi
 • Hiroshi Wada (H.Ayrton.Wada)
 • Youji Kawakami? (Y. Kawakami)
 • Masaru Nakatani? (M. Nakatani)
 • H. Nakazawa
 • Y. Arashiba