Credits:Sonic Riders

From Game Developer Research Institute
Jump to: navigation, search

< Now Production

Nowpro staff highlighted in yellow.

Executive Producer

 • Yuji Naka

Producer

 • Takashi Thomas Yuda

Director

 • Kenjiro Morimoto

Art Director

 • Hideaki Moriya

Main Programmer

 • Kenichi Koshida

Sound Director

 • Tomonori Sawada

Character Art Director

 • Yuji Uekawa

Player Character Designers

 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukiko Kimura

Player Motion Designers

 • Yoichi Takeda
 • Masahiro Hoshino
 • Yasuhiro Maruo
 • Sayuri Okumiya
 • Megumi Hatano

Player Character Programmers

 • Yoshiharu Kanai
 • Takayuki Kiyohara
 • Takaaki Ieki
 • Steven Dwyer

Main Game Designer

 • Kenjiro Morimoto

Level Designers

 • Hiroshi Miyamoto
 • Toshitsugu Oishi
 • Hiroki Atoji
 • Yuji Yamada
 • Hidekazu Kuroki
 • Masashi Jinbo
 • Kenji Kitamura

Course Gimmick Programmers

 • Kenichi Koshida
 • Yoshiharu Kanai
 • Hiroki Hayami
 • Shigeru Sato
 • Steven Dwyer
 • Yu Nakawatari
 • Akihiro Nakamura

Field Art Director

 • Hideaki Moriya

Field Artists

 • Mitsuhiro Sasatani
 • Koichiro Yamamoto
 • Daisuke Fujita
 • Emiko Yamamoto
 • Naoki Hirata
 • Shigeo Endo
 • Nachi Mizuki
 • Takuro Suzuki
 • Futoshi Okauchi
 • Masato Tanaka
 • Yuri Yamamura
 • Megumi Kitagawa
 • Yasuaki Hashimoto
 • Tetsuji Kuroda
 • Hisato Sotoosa
 • Yukiya Matsuura
 • Noriko Uono
 • Masahiko Uchida (Masahiko Utida)
 • Tetsuya Mitomi
 • Chiho Tsuguiwa

Field Art Support

 • Makoto Yonezu
 • Kazuko Ito
 • Yuki Takahashi

Game Mode Designers

 • Hiroshi Miyamoto
 • Hidekazu Kuroki
 • Shinichi Uemaki

Battle Stage Artists

 • Mitsuhiro Sasatani
 • Daisuke Fujita
 • Naoki Hirata

Game Mode Programmers

 • Shohei Terada
 • Takaaki Ieki

Gear Designer

 • Hiroki Atoji

Gear Model Artists

 • Yukiko Kimura
 • Emiko Yamamoto
 • Masako Sogo
 • Akiko Yamane

Gear Programmers

 • Yoshiharu Kanai
 • Yoshitsugu Kondo

Scenario Writer

 • Hiroshi Miyamoto

Event Scene Artists

 • Hideaki Moriya
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yoichi Takeda
 • Masahiro Hoshino
 • Yasuhiro Maruo
 • Sayuri Okumiya
 • Tomoya Momota
 • Hirotomo Ishii

Story Event Programmer

 • Yu Nakawatari

Menu Screen Programmer

 • Yasuhiko Hayashi

Menu Screen Artists

 • Asami Koga
 • Tetsuya Mitomi
 • Tetsuo Fukaya
 • Hiromi Sano

Multi Platform Programmers

 • Kenichi Koshida
 • Yoshiji Kondo
 • Takaaki Ieki
 • Takayuki Kiyohara
 • Shigeru Sato
 • Hiroki Hayami

Development Support

 • Toshihiro Nagoshi
 • Masayoshi Yokoyama
 • Junichi Ohno

CG Movie Producer

 • Takeshi Ito

CG Movie Director

 • Tomokazu Takahashi

Story Board Designers

 • Kenjiro Morimoto
 • Hiroshi Miyamoto

Movie Art Support

 • Takaaki Kise
 • Noriaki Hashimoto
 • Kouhei Kajisa
 • Yasuhisa Inoue

CG Movie Production

 • AOKI prod.
 • Animation Staff Room

Lead Music Composer

 • Tomonori Sawada

Music Composers

 • Kenichi Tokoi
 • Fumie Kumatani

"Sonic Speed Riders"

 • Tomonori Sawada (Music & Lyrics)
 • Vocals by runblebee

"Catch Me If You Can"

 • Kenichi Tokoi (Music)
 • Rhymes & Vocals by runblebee

Sound Effects

 • Tomonori Sawada

Japanese Character Voices

 • Junichi Kanemaru
 • Ryo Hirohashi
 • Nobutoshi Kanna
 • Daisuke Kishio
 • Chie Nakamura
 • Kenji Nomura
 • Taeko Kawata
 • Etsuko Kozakura
 • Sayaka Aoki
 • Kouji Yusa
 • Rumi Ochiai
 • Chikao Otsuka

Voice Recording Producer

 • Hiroyuki Inage (TOHOKUSHINSHA)

Voice Recording Director

 • Keiichirou Miyoshi (TOHOKUSHINSHA)

Recording

 • STUDIO UNI

Recording Coordinators

 • Akinori Nishiyama
 • Takashi Iizuka
 • Hiroshi Miyamoto
 • Keith Palmer
 • Jason Kuo

English Character Voices

 • Jason Griffith
 • Amy Palant
 • Dan Green
 • Lisa Ortiz
 • Bella Hudson
 • Mike Pollock
 • Kathleen Delaney
 • Rebecca Honig
 • Maddie Blaustein
 • Liza Jacqueline

Sound Engineer

 • Jason Cushing

Talent Coordinator

 • Kristen Thorne

Recording Director

 • Julie Rath

Product Support

 • CRI Middleware Co. Ltd.
 • Masao Oshimi
 • Katsumi Yabuno
 • Dolby Digital Pro Logic II