Bell (credits)

From Game Developer Research Institute
Jump to: navigation, search

< Bell

F-1 Live Information / F1 Challenge (SS)

From US/EU version ("F1 Challenge")

Executive Producers

 • Jun Yakahi

Producers

 • Hiroshi Asoh
 • Hirotsugu Kobayashi
 • Junichi Tsuchiya
 • Motoshige Hokoyama

Planners

 • Takao Miyoshi
 • Keisuke Miura

Lead Programmer

 • Kazunori Hasegawa

Programmers

 • Tetsuya Yamamoto
 • Hiroatsu Kohno
 • Nobuyuki Nishiyama

Artists

 • Yuming Tsuruta
 • Shohei Kohara
 • Sayoko Kingodzi

3D Graphic Artists

 • Koji Watanabe
 • Naoki Nakashima
 • Satoru Aoyama
 • Yuji Hattori
 • Ichirou Deto
 • Toshiya Harada

Sound Composers

 • Tatsutoshi Narita
 • Fumitaka Shibata
 • Shinji Kawahira
 • Naoyuki Machida
 • Jun Senoue
 • Tatsuya Kouzaki

Music Composers

 • Shinichirou Satou
 • Yasutaka Hatada
 • Chamy
 • Munetaka Sakamoto

Special Thanks

 • Tetsuya Nakamura
 • Kenji Tamura
 • Tadashi Ogura? (T. Ogura)
 • Osamu Hori
 • Ryuichi Hattori
 • Shuichi Katagi

("Material Provider" Credits Excluded)

Sega Europe Music

 • Adam Salkeld
 • Richard Jacques

Localisation Team

 • Liaithell
 • Cara McMullan
 • Simon Bradley

Developed by

 • Bell Corporation

Musashi (DOS/V)

Exective Producer

 • Junichi Yakahi

Assistant Producer

 • Naoki Sato

Original Design

 • Joe Gillian

Programming

 • Nobuyuki Nishiyama

Additional Programming

 • Tadashi Ogura
 • Ichiro Ichimiya

Sound & Music Programming

 • Kazunori Hasegawa

Music

 • Kengo Sakurai

Graphics

 • Joe Gillian
 • Koji Watanabe
 • Jimy

Pinball Graffiti (SS)

Producer

 • Yasuo Ohno
 • Jyunichi Yakahi

Director

 • Hiroshi Fukutsu

Pinball Machine Design

 • T.P.O.

Character Design

 • Junichi Fujikawa

Main Programming

 • M. Wada

Pinball Programming

 • Tadashi Ogura
 • Nobuyuki Nishiyama

3d Libraries Programming

 • Takashi Itou
 • Yoshihiko Nagata
 • Tadashi Fujiwaki
 • Osamu Gotou
 • Hiroyuki Yokoi

Programming Adviser

 • Tohru Miyazawa

3D Design

 • Naoji Kubo
 • Kouji Watanabe
 • Naoki Nakashima

2D Design

 • K. Sato

Planning

 • Hiroshi Fukutsu
 • Tatsuya Imaizumi

Sound

 • Hiroyuki Hamada

Photo

 • Yukitaka Kosugi

Advertisement

 • Yasuhiro Wada

Art Works

 • Chiho Tomita

Assistant Director

 • Shinichi Yoshida

Special Thanks

 • Okitsugu Shibata
 • Masao Izumida
 • Mariko Ishikawa
 • Junichi Kutsuzawa
 • Akinori Sekine
 • Tomio Kanazawa
 • Keiichi Moriya
 • Hiroyuki Kawano
 • Takeshi Suzuki
 • Wataru Nakama
 • Keiichi Ajiro
 • Kiyonori Yoshida
 • Chieko Fukasawa
 • Ayumi Sakai

Executive Producer

 • Seiichi Kizu

Super Executive Producer

 • Kazumasa Harada

Wing Arms: Kareinaru Gekitsui Ou / Wing Arms (SS)

From Japanese version

Exective Producer

 • Mamoru Shigeta
 • Jun Yakahi

Producer

 • Hiroshi Asou

Director

 • Koji Iwashita

Planner

 • Satoru Aoyama

Game Designer

 • Joe Gillian

Programmer

 • Nobuyuki Nishiyama
 • Tetsuya Yamamoto (Futaro Yamamoto)
 • Tadashi Ogura
 • Takashi Itou
 • Kiyoshi Fukuya
 • Shuichi Sugimoto

Graphic Designer

 • Satoru Aoyama
 • Kouji Watanabe
 • Syohei Kohara
 • Sayoko Kingodzi (Jitensha Co., Ltd.)

3D System Engineer (3D Realizer)

 • Kazunori Hasegawa
 • Yasutaka Mori

Sound & Music

 • Kengo Sakurai (K. Sakurai)
 • E. Yamamoto
 • Shinitiro Sato (T's Music)
 • Takashi Tsumaki (T's Music)

Voice

 • Takao Ishii
 • Ikkan Arai
 • Emiko Kuriyama

Special Thanks to

 • Tatsuya Kozaki (Sound Collaborator)
 • Takehisa Kobayashi (Aerodynamics Adviser)
 • M&M Hobby (Model Collaborator)

Sega Sound Produced by

 • InVision Interactive

Produced by

Bell Corporation

Presented by

 • Sega Enterprises, Ltd. 1995