Difference between revisions of "Coconuts Japan Credits"

From Game Developer Research Institute
Jump to: navigation, search
(Pachio-kun 2 (FC))
m (Pachio-kun 3 (FC))
Line 199: Line 199:
  
 
'''Director'''
 
'''Director'''
R·Koutarou
+
*R·Koutarou
  
 
'''Co-Director'''
 
'''Co-Director'''

Revision as of 01:35, 1 June 2014

I Love Softball (FC)

Special Thanks to

 • C-Dream

and

 • Those Dreaming People

Producer

 • Ryozo Gohara (R-Gohara)

Director

 • R-Koutarou

Co-Director

 • Masao Doi (M-Doisuke)

Designer

 • Takayuki Yasutomi (T-Yasubon)

Music

 • Y-Kojima

Program

 • Marionette (Pinocchio)

Programmer

 • Rebbeca

Co-Programmer

 • Masayuki Hirashima (Suzan Hira)

Music Dataman

 • Piropiro

Assistant

 • Nyaou
 • Hideyuki Furahashi? (Hide)
 • Junko Hori? (Junko)

Mezase Pachi Pro: Pachio-kun (FC)

Special Thanks to

 • C-Dream

and

 • Those Dreaming People

Producer

 • Ryozo Gohara (R. Gohara)

Director

 • R. Koutarou

Co-Director

 • Masao Doi (M. Doisuke)

Designer

 • Takayuki Yasutomi (T. Yasubon)

Music

 • K. Takahashi

Program

 • Marionette (Pinocchio)
 • Takayuki Onodera (Onochan)
 • Yoshiaki Sakaguchi (Yocchan)

Music Data Man

 • Hironari Tadokoro (M. Boochan)

Route Maker

 • Masanobu Ikeda? (Kamekichi Ikeda)

Debugger

 • Taka Iwamoto? (I. Takachan)
/ Computer designed by Marionette co. / Programmed by Marionette co. / Staff: O.Takayuki, S.Yoshiaki, O.Masataka, I.Masanobu, I.Taka /
ii debugger ga hoshiiyo/dareka YHP no debugger kattekure/ongaku ga dasaiyo/graphic ga dasaiyo/onaka suitayo/nenuiyo/hayaku kaeritaiyo

Onigashima Pachinko-Ten (GB)

Special Thanks to

 • Those Dreaming People

Producer

 • Ryozo Gohara (R. Gohara)

Director

 • R. Koutarou

Co-Director

 • Masao Doi (M. Doisuke)
 • Nao-P.W

Designer

 • Takayuki Yasutomi (T. Yasubon)
 • Chako. T

Music

 • Johji Tsukamoto

Program

 • Marionette (Pinocchio)

Programmer

 • Masayuki Hirashima (Suzan. M. Hira)

Co-Programmer

 • Takoashi
 • Yoshiyuki Ishii (Donjoy Ishii)

Pachinko Adviser

 • Yanagiya Tracy

Music Dataman

 • Yoshiyuki Ishii (Donjoy Ishii)

Debugging? (Kugi Shi)

 • Hideyuki Furuhashi? (Hide)
 • Komekichi

Assistant

 • Kumino Busan
 • Isekino Sanae

Pachinko Time (GB)

Special Thanks to

 • C-Dream

and

 • Those Dreaming People

Producer

 • Ryozo Gohara (R-Gohara)

Director

 • R-Koutarou

Co-Director

 • Masao Doi (M-Doisuke)

Designer

 • Takayuki Yasutomi (T-Yasubon)

Music

 • K-Takahashi

Program

 • Marionette (Pinocchio)

Programmer

 • Hikonori Suzuki (Right Hand Suzuki)
 • Masayuki Hirashima (Suzan Hira)

Music Dataman

 • Piropiro

Route Dataman

 • Hideyuki Furuhashi? (Hide)

Pachio-kun 2 (FC)

Special Thanks to

 • C-Dream

and

 • Those Dreaming People

Producer:

 • R.Gohara

Director:

 • R.Koutarou

Co-Director:

 • M.Doisuke

Designer:

 • T.Yasubon

Music:

 • Kana Takahashi? (K.Takahashi)

Program:

 • Pinocchio (Marionette Co., Ltd.)
 • Takayuki Onodera? (Tacchan)
 • Yoshiaki Sakaguchi (Yocchan)

Music Data Man:

 • Hironari Tadokoro (Piropiro)

Route Maker:

 • Nobuchan

Debugger:

 • Peechan

Pachio-kun 3 (FC)

Special Thanks to

 • C-Dream

and

 • Those Dreaming People

Producer

 • Ryozo Gohara (R·Gohara)

Director

 • R·Koutarou

Co-Director

 • Masao Doi (M·Doisuke)
 • Nao-P·W

Designer

 • Takayuki Yasutomi (T·Yasubon)
 • Chako·T

Music

 • K·Takahashi

Program

 • Marionette (Pinocchio)

Programmer

 • Masayuki Hirashima (Suzan·M·Hira)

Co-Programmer

 • A-Cyan
 • R·T· Guddem Himi

God Hand Helper

 • Yokochan

Pachinko Adviser

 • Yanagiya Tracy

Music Dataman

 • Yoshiyuki Ishii (Donjoy Ishii)

Kugi Shi

 • Hide

Deshi

 • Unbelievable Undo

Assistant

 • Kumino Busan
 • Isekino Sanae

Pachio-kun 5 (FC)

Director

 • Aichikurin
 • Taka-ko
 • Takezou
 • Maki-N

Graphic

 • Takayuki Yasutomi (Yasutomi)
 • Yuina Shibayama (Sibayama)
 • Su-san Kuma
 • Katamari·King
 • Taniokun
 • Tuzukiokun

Program

 • Arioto
 • Donjoy-Racha

God Hand Helper

 • Pachisuke
 • Gil
 • Kyobo
 • Beans Tack
 • Ganseki Iwao
 • Single King

Sound

 • Masahito Miyamoto (M. Miyamoto)

Executive Producer

 • Ryozo Gohara (R. Gouhara)

Special Thanks

 • Meguchin to Sono Simobetachi

and

 • Players