Soft Machine (credits)

From Game Developer Research Institute
Revision as of 11:43, 30 October 2010 by CRV (Talk | contribs) (Top Pro Golf (MD))

Jump to: navigation, search

< Companies < Soft Machine

Final Lap 2000 (WS) / Final Lap Special (WSC)

(Bandai)

Producer

 • Takeo Isogai

Marketing

 • Hiroshi Shimada
 • Tuyoshi Sato
 • Takahiro Sasanoi
 • Naomi Aiko

Sales

 • Naoki Toyama
 • Masahiro Nishida

(Soft Machine)

Direction

 • Munekazu Matsuyoshi
 • Naoki Murata

Program

 • Munekazu Matsuyoshi

Tool Program

 • Michinori Narita

Graphic

 • Naoki Murata

Planning

 • Naoki Murata

Sound

 • Cube

Special Thanks

 • Nobuyuki Tanaka
 • Doragon Suzuki
 • Yasumi "Kemono" Horiuchi
 • Shinji "Karasu" Harada
 • Yusuke "Kacyo" Sasaki
 • Shun Sato
 • Machiko Tukui
 • Hidenori Ohgishi
 • Kazuya Yamada
 • Hajime Nara
 • Kouji Yoshiwara
 • Munenari Matsuyoshi
 • SLK230
 • Reiko Murata
 • Runa Nagai (Suzuki Office)

Special Tahnks

 • Namco

...Iru! (PS)

Senior Executive Producer

 • Hirohisa Sato

Executive Producer

 • Masahiro Morikawa

Producer

 • Takayuki Nakano

Director

 • Toshihiko Ikezawa

Chief Marketing

 • Toshihiro Morioka

Marketing Staff

 • Katsuya Torihama
 • Masahiro Iwasaki

Advertiser

 • Masaru Aoki

Artwork Design

 • Design Office Space Lap, Inc.

Team Leader

 • Munekazu Matsuyoshi

Chief Planner

 • Kenichi Matsuzaka

Planners

 • Naoki Sashida
 • Kojiro Endo

Main Programmer

 • Munekazu Matsuyoshi

Sub Programmer

 • Genshiro Sato

Assistant Programmers

 • Hirotoshi Kuwabara
 • Futoshi Ueno
 • Tomoya Hirayama

Main Graphics Designer

 • Naoki Murata

Character Graphics Designer

 • Naoki Murata

Background Graphics Designer

 • Atsushi Meguro

Motion Designers

 • Naoki Murata
 • Sachito Okui
 • Takahiro Fujiwara
 • Hiroshi Abe

Graphics Designer Staff

 • Noriaki Nakamura
 • Kazunori Tabata
 • Emi Nojima

Music & Sound By

 • Studio PJ Co., Ltd.

Music Compose

 • Kennosuke Suemura (K. Suemura)

Sound Effect

 • H. Miura
 • Wakaba Ikumune (W. Ikumune)

Voice Actors

 • Kazunori Tabata
 • Akio Takahashi
 • Yayoi Futaba

Adviser

 • Takahiro Ishihara

Test Play

 • Pole to Win

Special Thanks To

 • Tatsuya Hocho
 • Shunichi Okusa
 • Takeshi Ikenoue
 • Naoyuki Takada
 • Norihiro Hayasaka
 • Hirofumi Kasakawa
 • Fumihiko Ozawa
 • Satoshi Kumata
 • Tatsuya Taura
 • Tetsuya Iida
 • Takao Satou
 • Hiroshi Yamazaki
 • Mutsumi Nakamura
 • Masakatsu Kasaoka
 • Shinichi Ohmori
 • Shinichi Hiraide
 • Shinichi Matsuda
 • Hidenori Ohgishi
 • Noboru Tagai
 • Hiroaki Suzuki
 • Tsutomu Ikeda
 • Kenji Kato
 • Shunichi Takagi
 • Hiromi Wada
 • Shinichi Mukai
 • Akira Nakakuma

Top Pro Golf (MD)

Producer

 • Ryouzou Gouhara (R. Gohara)
 • Atsuo Kazama (A. Kazama)

Directer

 • Masao Doi (M. Doi)
 • M. Yuge
 • A. Tanaka

Game Design

 • Noboru Tagai (N. Tagai)
 • Tetsuji Iwasaki (T. Iwasaki)

Main Programmer

 • Tetsuji Iwasaki (T.Iwasaki)

Programmer

 • J. Higurin
 • Futoshi Ueno (F.Uenou)
 • A. Fujii
 • J. Tanaka 666
 • Hirotoshi Kuwabara? (H. Kuwada)

Graphic Design

 • Noboru Tagai (N. Tagai)
 • Noriko Kasuya? (N. Kasuya)
 • Log Staff
 • Okarina System

Music Programmer

 • Masahito Miyamoto (M. Miyamoto)

Special Thanks

 • T. Kakinuma
 • T. Kayano
 • O. Nagaseki
 • S. Saitoh
 • H. Kuriyama
 • Maipen (Display)
 • Todo. Fukuda
 • M. Daito
 • H. Simojyu

Top Pro Golf 2 (MD)/Chi Chi's Pro Challenge Golf (GEN)

Producer

 • R.Gohara
 • A.Kazama

Director

 • M.Doi
 • M.Yuge
 • A.Tanaka

Game Design

 • Noboru Tagai (N.Tagai)
 • Tetsuji Iwasaki (T.Iwasaki)

Main Programmer

 • J.Higuchi

Programmer

 • Tetsuji Iwasaki (T.Iwasaki)
 • Futoshi Ueno (F.Uenou)
 • A.Fujii
 • J.Tanaka666
 • Hirotoshi Kuwabara? (H.Kuwada)

Graphic Design

 • N.Kasuya
 • J.Kasiwagi
 • Y.Koyama
 • N.Nakamura
 • O.Kobayashi
 • Y.Aoki
 • H.Yamaguchi
 • Log Staff
 • Okarina System

Musical Composer

 • M.Miyamoto

Special Thanks

 • O.Nagaseki
 • T.Kamosuga
 • N.Takahashi
 • Y.Takahashi
 • T.Kakinuma
 • T.Kayano
 • H.Kuriyama
 • Maipen(Display)
 • Todo.Fukuda
 • M.Daito
 • Santa
 • K.Masakane
 • H.Simojyu
 • S.Saitoh
 • Higu Rinrinrin !!!