Difference between revisions of "Soft Machine (credits)"

From Game Developer Research Institute
Jump to: navigation, search
(Grand Master (FC))
Line 1: Line 1:
 
< [[Companies]] < [[Company:Soft Machine|Soft Machine]]
 
< [[Companies]] < [[Company:Soft Machine|Soft Machine]]
 +
 +
==Championship Bowling / Boogie Woogie Bowling (GEN/MD)==
 +
Japanese version
 +
 +
'''Producer'''
 +
*Tetsuo Akiyama
 +
 +
'''Director'''
 +
*Yasuhisa Itoi
 +
 +
'''Assistant Director'''
 +
*Don Gabacho
 +
*Ann Hirakawa
 +
 +
'''System Programming'''
 +
*<div style="background-color:yellow">Ken Fujiwara</div>
 +
 +
'''Game Programming'''
 +
*<div style="background-color:yellow">Santa</div>
 +
 +
'''Charactor Design'''
 +
*Noriko Kasuya? (Norikochan)
 +
*<div style="background-color:yellow">Noriaki Nakamura</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Osamu Kobayasi</div>
 +
 +
'''Music Compose'''
 +
*Nakamiti
 +
 +
'''Special Thanks'''
 +
*Darryl Williams
 +
*Rene Ropez
 +
*Keisuke Usami
 +
*<div style="background-color:yellow">Akira Nakakuma</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Kasiwagi</div>
 +
*Sinichi Iwasaki
 +
*Magician
 +
*<div style="background-color:yellow">Higrinrin!!</div>
 +
*Mitui
 +
*<div style="background-color:yellow">Shinichi Oomori (Oomori)</div>
  
 
==Final Lap 2000 (WS) / Final Lap Special (WSC)==
 
==Final Lap 2000 (WS) / Final Lap Special (WSC)==
Line 178: Line 217:
 
'''Assistant Programmers'''
 
'''Assistant Programmers'''
 
*Hirotoshi Kuwabara
 
*Hirotoshi Kuwabara
*Futoshi Ueno
+
*<div style="background-color:yellow">Futoshi Ueno</div>
 
*<div style="background-color:yellow">Tomoya Hirayama</div>
 
*<div style="background-color:yellow">Tomoya Hirayama</div>
  
Line 241: Line 280:
 
*Shinichi Matsuda
 
*Shinichi Matsuda
 
*<div style="background-color:yellow">Hidenori Ohgishi</div>
 
*<div style="background-color:yellow">Hidenori Ohgishi</div>
*Noboru Tagai
+
*<div style="background-color:yellow">Noboru Tagai</div>
 
*Hiroaki Suzuki
 
*Hiroaki Suzuki
 
*Tsutomu Ikeda
 
*Tsutomu Ikeda
Line 249: Line 288:
 
*Shinichi Mukai
 
*Shinichi Mukai
 
*<div style="background-color:yellow">Akira Nakakuma</div>
 
*<div style="background-color:yellow">Akira Nakakuma</div>
 +
 +
==Pachio-kun (GB)==
 +
'''Producer'''
 +
*Hirotoshi Motoyama (H. Motoyama)
 +
 +
'''Director'''
 +
*Naomi Watanabe (N. Watanabe)
 +
 +
'''Screen Play'''
 +
*Takayuki Yasutomi (T. Yasutomi)
 +
*Masao Doi (M. Doi)
 +
 +
'''Graphic Designer'''
 +
*Fujino
 +
*Noriko Kasuya? (Noriko)
 +
*<div style="background-color:yellow">Noriaki Nakamura (Noriaki)</div>
 +
 +
'''Programmer'''
 +
*<div style="background-color:yellow">Munekazu Matsuyoshi (M. Matsuyoshi)</div>
 +
*.TDA.
 +
 +
'''Special Thanks'''
 +
*Aitikurin
 +
*Kaori Niitsu (K. Niitu)
 +
*S. Kusakata
 +
*Tome
 +
*Koutarou Iizuka (Koutarou)
 +
 +
'''Executive Producer'''
 +
*Ryouzou Gouhara (R. Gohara)
 +
 +
==Pocket Fighter (WS)==
 +
'''Producer'''
 +
*Yoshiro Suzuki
 +
 +
'''Assistant'''
 +
*Shun Satou
 +
 +
'''Development by'''
 +
*<div style="background-color:yellow">Soft Machine</div>
 +
 +
'''Planning'''
 +
*<div style="background-color:yellow">Hidenori Ohgishi</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Munekazu Matsuyoshi</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Naoki Murata</div>
 +
 +
'''Program'''
 +
*<div style="background-color:yellow">Kazuya Yamada</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Michinori Narita</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Munekazu Matsuyoshi</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Syoichi Horishita</div>
 +
*Youkou Tamura
 +
 +
'''Graphic'''
 +
*<div style="background-color:yellow">Hajime Nara</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Naoki Murata</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Noriaki Nakamura</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Atushi Meguro</div>
 +
*<div style="background-color:yellow">Hiroshi Abe</div>
 +
 +
'''Sound'''
 +
*Norihiko Togashi
 +
 +
'''Publicity'''
 +
*Masashi Umeda
 +
*Hiroshi Shimada
 +
*Tuyoshi Satou
 +
*Takahiro Sasanoi
 +
*Naomi Aikou
 +
 +
'''Test Play'''
 +
*Studio Stat
  
 
==Top Pro Golf (MD)==
 
==Top Pro Golf (MD)==
Line 294: Line 405:
 
*H. Simojyu
 
*H. Simojyu
  
==Top Pro Golf 2 (MD)/Chi Chi's Pro Challenge Golf (GEN)==
+
==Top Pro Golf 2 (MD) / Chi Chi's Pro Challenge Golf (GEN)==
 
'''Producer'''
 
'''Producer'''
*R.Gohara
+
*Ryouzou Gouhara (R. Gohara)
*A.Kazama
+
*Atsuo Kazama (A. Kazama)
  
 
'''Director'''
 
'''Director'''
*M.Doi
+
*Masao Doi (M. Doi)
*M.Yuge
+
*M. Yuge
*A.Tanaka
+
*A. Tanaka
  
 
'''Game Design'''
 
'''Game Design'''
*Noboru Tagai (N.Tagai)
+
*<div style="background-color:yellow">Noboru Tagai (N. Tagai)</div>
 
*<div style="background-color:yellow">Tetsuji Iwasaki (T.Iwasaki)</div>
 
*<div style="background-color:yellow">Tetsuji Iwasaki (T.Iwasaki)</div>
  
 
'''Main Programmer'''
 
'''Main Programmer'''
*J.Higuchi
+
*J. Higuchi
  
 
'''Programmer'''
 
'''Programmer'''
*<div style="background-color:yellow">Tetsuji Iwasaki (T.Iwasaki)</div>
+
*<div style="background-color:yellow">Tetsuji Iwasaki (T. Iwasaki)</div>
*Futoshi Ueno (F.Uenou)
+
*<div style="background-color:yellow">Futoshi Ueno (F. Uenou)</div>
*A.Fujii
+
*A. Fujii
*J.Tanaka666
+
*J. Tanaka 666
 
*Hirotoshi Kuwabara? (H.Kuwada)
 
*Hirotoshi Kuwabara? (H.Kuwada)
  
 
'''Graphic Design'''
 
'''Graphic Design'''
*N.Kasuya
+
*Noriko Kasuya? (N. Kasuya)
*J.Kasiwagi
+
*<div style="background-color:yellow">J. Kasiwagi</div>
*Y.Koyama
+
*Y. Koyama
*N.Nakamura
+
*<div style="background-color:yellow">Noriaki Nakamura (N. Nakamura)</div>
*O.Kobayashi
+
*<div style="background-color:yellow">Osamu Kobayashi (O. Kobayashi)</div>
*Y.Aoki
+
*Y. Aoki
*H.Yamaguchi
+
*H. Yamaguchi
 
*Log Staff
 
*Log Staff
 
*Okarina System
 
*Okarina System
  
 
'''Musical Composer'''
 
'''Musical Composer'''
*M.Miyamoto
+
*Masahito Miyamoto (M. Miyamoto)
  
 
'''Special Thanks'''
 
'''Special Thanks'''
*O.Nagaseki
+
*O. Nagaseki
*T.Kamosuga
+
*T. Kamosuga
*N.Takahashi
+
*N. Takahashi
*Y.Takahashi
+
*Y. Takahashi
*T.Kakinuma
+
*T. Kakinuma
*T.Kayano
+
*T. Kayano
*H.Kuriyama
+
*H. Kuriyama
*Maipen(Display)
+
*Maipen (Display)
*Todo.Fukuda
+
*Todo. Fukuda
*M.Daito
+
*M. Daito
*Santa
+
*<div style="background-color:yellow">Santa</div>
*K.Masakane
+
*K. Masakane
*H.Simojyu
+
*H. Simojyu
*S.Saitoh
+
*S. Saitoh
*Higu Rinrinrin !!!
+
*<div style="background-color:yellow">Higu Rinrinrin !!!</div>

Revision as of 14:26, 31 October 2010

< Companies < Soft Machine

Championship Bowling / Boogie Woogie Bowling (GEN/MD)

Japanese version

Producer

 • Tetsuo Akiyama

Director

 • Yasuhisa Itoi

Assistant Director

 • Don Gabacho
 • Ann Hirakawa

System Programming

 • Ken Fujiwara

Game Programming

 • Santa

Charactor Design

 • Noriko Kasuya? (Norikochan)
 • Noriaki Nakamura
 • Osamu Kobayasi

Music Compose

 • Nakamiti

Special Thanks

 • Darryl Williams
 • Rene Ropez
 • Keisuke Usami
 • Akira Nakakuma
 • Kasiwagi
 • Sinichi Iwasaki
 • Magician
 • Higrinrin!!
 • Mitui
 • Shinichi Oomori (Oomori)

Final Lap 2000 (WS) / Final Lap Special (WSC)

(Bandai)

Producer

 • Takeo Isogai

Marketing

 • Hiroshi Shimada
 • Tuyoshi Sato
 • Takahiro Sasanoi
 • Naomi Aiko

Sales

 • Naoki Toyama
 • Masahiro Nishida

(Soft Machine)

Direction

 • Munekazu Matsuyoshi
 • Naoki Murata

Program

 • Munekazu Matsuyoshi

Tool Program

 • Michinori Narita

Graphic

 • Naoki Murata

Planning

 • Naoki Murata

Sound

 • Cube

Special Thanks

 • Nobuyuki Tanaka
 • Doragon Suzuki
 • Yasumi "Kemono" Horiuchi
 • Shinji "Karasu" Harada
 • Yusuke "Kacyo" Sasaki
 • Shun Sato
 • Machiko Tukui
 • Hidenori Ohgishi
 • Kazuya Yamada
 • Hajime Nara
 • Kouji Yoshiwara
 • Munenari Matsuyoshi
 • SLK230
 • Reiko Murata
 • Runa Nagai (Suzuki Office)

Special Tahnks

 • Namco

Grand Master (FC)

Game Design

 • Yoshihisa Tsuda
 • Katsuhiro Matsui

Program

 • Soft Machine Inc.
 • Takao Saito

Music Desine

 • Hamasan

Sound ・ SE

 • Yamamotoyama

Visual Design

 • Mr. Matsu (まつ)
 • Gamer Syo

Character Design

 • Spaghetti C-Set

Dot Character Design

 • Yoshihisa Tsuda

Map Design

 • Takaharo Okada
 • Mahaman Matsui
 • Eririn Tsuda

Title Design

 • Coffee Matsui

Story

 • Jindaiji Okapi
 • Gegebo Syo

Illustration

 • Katsuhiro Matsui

Public Relations

 • Hideki Nakajima
 • Noboru Tagai

Produce

 • (kanji)

Planner

 • Katsuhiro Shimizu
 • Youichiro Masunaga
 • Kouichiro Sinoda

Special Thanks

 • Keiko-chan (けいこ きゃん♥)
 • Mana-chan (まな きゃん♥)
 • Yuuko-chan (ゆーこ きゃん♥)
 • Soft Machine Inc.
 • Fuku Chan
 • Yanman
 • Hinjyakuoh
 • Hiroyasu Ohtani
 • Bu- Chan+Disk10Mai
 • Sonny Crocket
 • Sinichroh Namiki
 • Iwao ひひひ Sensei
 • Mitsuhiro Yamada
 • Hidekazu Togawa
 • Machiko Kimura
 • Ikumi Sugimori

Omake

 • Tagasan

...Iru! (PS)

Senior Executive Producer

 • Hirohisa Sato

Executive Producer

 • Masahiro Morikawa

Producer

 • Takayuki Nakano

Director

 • Toshihiko Ikezawa

Chief Marketing

 • Toshihiro Morioka

Marketing Staff

 • Katsuya Torihama
 • Masahiro Iwasaki

Advertiser

 • Masaru Aoki

Artwork Design

 • Design Office Space Lap, Inc.

Team Leader

 • Munekazu Matsuyoshi

Chief Planner

 • Kenichi Matsuzaka

Planners

 • Naoki Sashida
 • Kojiro Endo

Main Programmer

 • Munekazu Matsuyoshi

Sub Programmer

 • Genshiro Sato

Assistant Programmers

 • Hirotoshi Kuwabara
 • Futoshi Ueno
 • Tomoya Hirayama

Main Graphics Designer

 • Naoki Murata

Character Graphics Designer

 • Naoki Murata

Background Graphics Designer

 • Atsushi Meguro

Motion Designers

 • Naoki Murata
 • Sachito Okui
 • Takahiro Fujiwara
 • Hiroshi Abe

Graphics Designer Staff

 • Noriaki Nakamura
 • Kazunori Tabata
 • Emi Nojima

Music & Sound By

 • Studio PJ Co., Ltd.

Music Compose

 • Kennosuke Suemura (K. Suemura)

Sound Effect

 • H. Miura
 • Wakaba Ikumune (W. Ikumune)

Voice Actors

 • Kazunori Tabata
 • Akio Takahashi
 • Yayoi Futaba

Adviser

 • Takahiro Ishihara

Test Play

 • Pole to Win

Special Thanks To

 • Tatsuya Hocho
 • Shunichi Okusa
 • Takeshi Ikenoue
 • Naoyuki Takada
 • Norihiro Hayasaka
 • Hirofumi Kasakawa
 • Fumihiko Ozawa
 • Satoshi Kumata
 • Tatsuya Taura
 • Tetsuya Iida
 • Takao Satou
 • Hiroshi Yamazaki
 • Mutsumi Nakamura
 • Masakatsu Kasaoka
 • Shinichi Ohmori
 • Shinichi Hiraide
 • Shinichi Matsuda
 • Hidenori Ohgishi
 • Noboru Tagai
 • Hiroaki Suzuki
 • Tsutomu Ikeda
 • Kenji Kato
 • Shunichi Takagi
 • Hiromi Wada
 • Shinichi Mukai
 • Akira Nakakuma

Pachio-kun (GB)

Producer

 • Hirotoshi Motoyama (H. Motoyama)

Director

 • Naomi Watanabe (N. Watanabe)

Screen Play

 • Takayuki Yasutomi (T. Yasutomi)
 • Masao Doi (M. Doi)

Graphic Designer

 • Fujino
 • Noriko Kasuya? (Noriko)
 • Noriaki Nakamura (Noriaki)

Programmer

 • Munekazu Matsuyoshi (M. Matsuyoshi)
 • .TDA.

Special Thanks

 • Aitikurin
 • Kaori Niitsu (K. Niitu)
 • S. Kusakata
 • Tome
 • Koutarou Iizuka (Koutarou)

Executive Producer

 • Ryouzou Gouhara (R. Gohara)

Pocket Fighter (WS)

Producer

 • Yoshiro Suzuki

Assistant

 • Shun Satou

Development by

 • Soft Machine

Planning

 • Hidenori Ohgishi
 • Munekazu Matsuyoshi
 • Naoki Murata

Program

 • Kazuya Yamada
 • Michinori Narita
 • Munekazu Matsuyoshi
 • Syoichi Horishita
 • Youkou Tamura

Graphic

 • Hajime Nara
 • Naoki Murata
 • Noriaki Nakamura
 • Atushi Meguro
 • Hiroshi Abe

Sound

 • Norihiko Togashi

Publicity

 • Masashi Umeda
 • Hiroshi Shimada
 • Tuyoshi Satou
 • Takahiro Sasanoi
 • Naomi Aikou

Test Play

 • Studio Stat

Top Pro Golf (MD)

Producer

 • Ryouzou Gouhara (R. Gohara)
 • Atsuo Kazama (A. Kazama)

Directer

 • Masao Doi (M. Doi)
 • M. Yuge
 • A. Tanaka

Game Design

 • Noboru Tagai (N. Tagai)
 • Tetsuji Iwasaki (T. Iwasaki)

Main Programmer

 • Tetsuji Iwasaki (T.Iwasaki)

Programmer

 • J. Higurin
 • Futoshi Ueno (F.Uenou)
 • A. Fujii
 • J. Tanaka 666
 • Hirotoshi Kuwabara? (H. Kuwada)

Graphic Design

 • Noboru Tagai (N. Tagai)
 • Noriko Kasuya? (N. Kasuya)
 • Log Staff
 • Okarina System

Music Programmer

 • Masahito Miyamoto (M. Miyamoto)

Special Thanks

 • T. Kakinuma
 • T. Kayano
 • O. Nagaseki
 • S. Saitoh
 • H. Kuriyama
 • Maipen (Display)
 • Todo. Fukuda
 • M. Daito
 • H. Simojyu

Top Pro Golf 2 (MD) / Chi Chi's Pro Challenge Golf (GEN)

Producer

 • Ryouzou Gouhara (R. Gohara)
 • Atsuo Kazama (A. Kazama)

Director

 • Masao Doi (M. Doi)
 • M. Yuge
 • A. Tanaka

Game Design

 • Noboru Tagai (N. Tagai)
 • Tetsuji Iwasaki (T.Iwasaki)

Main Programmer

 • J. Higuchi

Programmer

 • Tetsuji Iwasaki (T. Iwasaki)
 • Futoshi Ueno (F. Uenou)
 • A. Fujii
 • J. Tanaka 666
 • Hirotoshi Kuwabara? (H.Kuwada)

Graphic Design

 • Noriko Kasuya? (N. Kasuya)
 • J. Kasiwagi
 • Y. Koyama
 • Noriaki Nakamura (N. Nakamura)
 • Osamu Kobayashi (O. Kobayashi)
 • Y. Aoki
 • H. Yamaguchi
 • Log Staff
 • Okarina System

Musical Composer

 • Masahito Miyamoto (M. Miyamoto)

Special Thanks

 • O. Nagaseki
 • T. Kamosuga
 • N. Takahashi
 • Y. Takahashi
 • T. Kakinuma
 • T. Kayano
 • H. Kuriyama
 • Maipen (Display)
 • Todo. Fukuda
 • M. Daito
 • Santa
 • K. Masakane
 • H. Simojyu
 • S. Saitoh
 • Higu Rinrinrin !!!