Minato Giken (credits)

From Game Developer Research Institute
Revision as of 13:33, 21 September 2009 by CRV (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

< Companies < Minato Giken

Battle Racers

Planner

 • Ken'ichi Kumakura (Nicchi Kumakura)

Main Programer

 • Noriyuki Tabata

Sub Programer

 • Noboru Honda

Sprite Designer

 • Keiko Kayajima (Ryoseido Kaya)

BG Designer

 • Ken'ichi Kumakura (Nicchi Kumakura)
 • Keiko Kayajima (Ryuseido Kaya)

Sound

 • Katsuhiro Hayashi (Year Hayashi)

Map Helper

 • Hiropon Maco
 • Ningenisu Yoko

Debuger

 • M. Tanaka
 • H. Yoshino
 • Bell Chan
 • Yoochi.F
 • Studio Stat

Special Thanks

 • Ken'ichi Iwanaga (Shachou Iwanaga)
 • Takashi Endou (Kitenai Endo)
 • Tetsuya Ozaki
 • Kouhei Mine (Feel Mine)
 • Kazuhiro Tanaka (Mac Tanaka)
 • Masayuki Oota (George Ota)
 • Michiyo Morohoshi (Moro Morohoshi)
 • Atsuko Iwanaga (Housewife Ako)
 • Yuuyu Goto
 • Yasushi Kawasaki (Yasu Kawasaki)
 • Akemi Matsumoto (Bibibi Akemi)
 • Kaori Hiziya
 • Inai Ogata
 • Takashi Takinoue (World Takinoue)
 • Ryota Kaho

Director

 • Yamada
 • Kanatani

Producer

 • Shimomichi

Gururin (AC)

Planning

 • Ken'ichi Iwanaga (K. Iwanaga)
 • K.

Program

 • Ken'ichi Iwanaga (K. Iwanaga)
 • Noriyuki Tabata (N. Tabata)
 • Kaori Hijiya (K. Hiziya)

Graphic Design

 • Michiyo Morohoshi (M. Molohosi)
 • Ken'ichi Kumakura (K. Kumakura)
 • Masako Araki (M. Araki)

Sound

 • Kenji Sugai (K. Sugai)
 • Atsuko Iwanaga (A. Iwanaga)

Sound Program

 • Junya Kozakai (J. Kosakai)

Special Thanks

 • Mikiya Nagasawa (M. Nagasawa)
 • Hiroyuki Nasu (H. Nasu)
 • T. Mutukura

Produce

 • Ken'ichi Iwanaga (K. Iwanaga)

Ozumou Damashii (SFC)

Planning (企画)

 • Kappa Takobou (河童 たこ坊)
 • Kanemaru 5Oku (金丸 五億)

Planning and Composition (企画・構成)

 • Ken'ichi Kumakura (Mazeratti Kuma) (マゼラッティ クマ)

Program

 • Noriyuki Tabata (田端 紀行ちゃん)
 • Yamamoto-kun (山本くん)

Design

 • Graffiti Lab (グラフ・ティ・ラボ)
 • Kyouko Tahara (田原 京子)
 • Keiko Kayajima (Kaayan)

Sound

 • Katsuhiro Hayashi (林 克洋)
 • Kenji Sugai (菅井 健司)

Exective Producer

 • Shirou Okuaki (奥秋 四郎)

Producer

 • Kiyoshi Ohuchi (大内 清志)

Director

 • Takashi Kaga (加賀 隆)

Assistant Manager

 • Toshihiro Morioka (森岡 俊広)

Assistant Director

 • Shunichi Ohkusa (大草 俊一)

Special Thanks

 • Ken'ichi Iwanaga (岩永 研一)
 • Atsuko Iwanaga (Ako Matsudaira) (松平 あこ)
 • Mica Nozawa? (Micchan)
 • Rasputin
 • San-L
 • Minato Giken (港技研)